Zápis z VÝROČNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PETRŽÍLKOVA 2486-2491 - 21. KVĚTNA 2020

Téma: Informace výboru
Vydáno dne 26. 05. 2020

(Vytištěno z www.petrzilkova.cz)


Program výroční schůze - shromáždění členů Společenství Petržílkova 2486-2491 byl následující:
1. Zahájení, zjištění usnášeníschopnosti
2. Zpráva o činnosti výboru Společenství Petržílkova 2486-2491
3. Zpráva o vyúčtování za rok 2019
4. Finanční plán (rozpočet) na období červenec 2020 až červen 2021
5. Plán oprav a údržby na období červenec 2020 až červen 2021
6. Volba členů výboru
7. Různé
• snížení topné křivky
• uložení části volných finančních prostředků na vkladový účet s výhodnějším úrokem

Celý zápis naleznete zde (PDF)


Veškeré podklady ke stažení:


Diskuzi - otázky a odpovědi k valné hromadě naleznete zde.