Podklady k výroční schůzi a hlasovací list

Téma: Informace výboru
Vydáno dne 28. 04. 2021

(Vytištěno z www.petrzilkova.cz)


V tomto článku naleznete veškeré matriály výroční schůze 2021 a hlasovací list. Prosíme o přečtení a hlasování. Ev. můžete pověřit plnou mocí zástupce svého vchodu...


- 2021-valna-hromada-vyrocni_schuze_2021.pdf
- 2021-valna-hromada-Hlasovani_2021.docx
- 2021-valna-hromada-Priloha_1_vyrocni zprava.pdf
- 2021-valna-hromada-Priloha_2_kontrola_ucetnictvi.pdf
- 2021-valna-hromada-Priloha_3_zaverka.pdf
- 2021-valna-hromada-Priloha_4_ucet_31555.pdf
- 2021-valna-hromada-Priloha_5_ucet_315772486.pdf
- 2021-valna-hromada-Priloha_5_ucet_315772487.pdf
- 2021-valna-hromada-Priloha_5_ucet_315772488.pdf
- 2021-valna-hromada-Priloha_5_ucet_315772489.pdf
- 2021-valna-hromada-Priloha_5_ucet_315772490.pdf
- 2021-valna-hromada-Priloha_5_ucet_315772491.pdf
- 2021-valna-hromada-Priloha_5_ucet_3157799.pdf