Havárie vody - minimálně do čtvrtka 8:00 hod

Téma: Informace výboru
Vydáno dne 29. 03. 2022

(Vytištěno z www.petrzilkova.cz)


Adresa havárie: Praha 13, Stodůlky, Líšnická; VDJ Kopanina
Upřesnění: Do 31. 3. 2022, 8:00

U vodojemu Kopanina v Líšnické ulici došlo k havárii na vodovodních řadech DN 800 a DN 600

Jedná se o velmi rozsáhlou havárii dvou hlavních přivaděčů DN 600 mm a DN 800 mm, uložených v hloubce 6 m. Touto havárií je přerušeno zásobování pitnou vodou v lokalitách Jihozápadní Město, Stodůlky, Řeporyje, Jinonice, Zadní Kopanina; jedná se celkem o cca 77 000 odběratelů.

Oprava je velmi komplikovaná, obě havarovaná potrubí jsou v souběhu uložena v hloubce 6 metrů. Na odstranění obou havárií intenzivně pracujeme a máme nasazeny veškeré dostupné kapacity jak na vlastní opravu, tak na zajištění náhradního zásobování vodou.

Náhradní zásobování je v současné chvíli na téměř 50 místech v dotčené lokalitě. V průběhu dne budou další místa přibývat. Umístění cisteren s pitnou vodou naleznete na webových stránkách www.pvk.cz. Zapojujeme i cisterny od kolegů ze Středočeských vodáren a Severočeských vodovodů a kanalizací, poloha jejich cisteren se bohužel na mapách náhradního zásobování nezobrazuje.

Také jsme zapojili Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, který bude vydávat vodu z autocisteren (pozor v tomto případě se nejedná o pitnou vodu, ale o vodu užitkovou určenou pro splachování toalet apod.)

Předpokládaný harmonogram prací:

zemní práce (hloubení a svahování výkopu, úprava terénu pro přístup a manipulaci jeřábu) – předpoklad dokončení dnes ve 22 hodin;
montážní práce (výměna havarovaných úseků obou řadů v délce cca 12 m) – předpoklad dokončení zítra 31. 3. 2022 v 8 hodin;
zahájení napouštění, proplachování a rozborů vzorků pitné vody po dokončení montážních prací, postupné obnovování dodávky vody v průběhu dne 31. 3. 2022.
Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení a trpělivost. (z https://www.pvk.cz/aktuality/informace-k-rozsahle-havarii-u-vodojemu-kopanina/)

Další zdroje info: - https://www.pvk.cz/aktuality/havarie-vody/aktualni-havarie/#
- Porucha vodovodního řadu v Praze 13 - Líšnická (Praha13.cz)