ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PETRŽÍLKOVA 2486-2491 konané 25. května 2023

Téma: Informace výboru
Vydáno dne 12. 06. 2023

(Vytištěno z www.petrzilkova.cz)
Program schůze shromáždění Společenství Petržílkova 2486-2491:
1. Zahájení, zjištění usnášeníschopnosti
2. Zpráva o činnosti výboru Společenství Petržílkova 2486-2491
3. Zpráva o vyúčtování za rok 2022
4. Finanční plán (rozpočet) na období červenec 2023 až červen 2024
5. Plán oprav a údržby na období červenec 2023 až červen 2024
6. Různé


Zápis z jednání schůze shromáždění je rozdělen do částí s následujícím obsahem:
1. Zápis – část A: obsahuje jednotlivé body programu, záznam prezence a jednotlivá
usnesení společně s výsledky hlasování. Dále obsahuje diskusní příspěvky členů SVJ.
2. Zápis – část B: obsahuje podrobné informace k jednotlivým bodům programu
přednesené výborem
3. Zápis – část C – Přílohy: obsahuje jednotlivé přílohy k příslušným bodům programu
Příloha č. 1 - Výroční zpráva o činnosti výboru
Příloha č. 2 - Zpráva o kontrole účetnictví
Příloha č. 3 - Účetní závěrka
Příloha č. 4 - Podrobný výpis účtu č. 315 55
Příloha č. 5 - Podrobný výpis účtu č. 315 77
Příloha č. 6 - Zůstatky na bankovních účtech SVJ k 30.4.2023 (kopie bank. výpisů)
Příloha č. 7 – Rozsah aktuálně platného pojištění


Zápis (ve formátu PDF, zazipováno - ke stažení): zapis_schuze_shromazdeni_2022.zip