ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 7. 6. 2023

Téma: Informace výboru
Vydáno dne 12. 06. 2023

(Vytištěno z www.petrzilkova.cz)


konané formou elektronické konference ve dnech 7. 6. - 13. 6. 2023

PROGRAM:

1. Účast a schválení zápisu z minulé schůze
účastní se všichni členové výboru, zároveň uvedou případné připomínky k zápisu z minulé
schůze

2. Kontrola úkolů
a) Průběžně upomínat dlužníky – trvale; Dr. Kotačková podá informaci
b) Kontrola účetnictví: pí. Doležalová - splněno
c) Jarní kontrola střechy: Mgr. Mucha – splněno
d) Příprava výroční schůze 2023: členové výboru - splněno
e) Seč trávy, řez keřů: Dr. Kotačková

3. Nové úkoly
a) Předpisy záloh na 2023/2024: Dr. Kotačková – zpracování; Ing. Hrdý – tisk; všichni
zástupci – distribuce
b) Revize požárního odvětrání: Ing. Hrdý
c) Uložit účetní závěrku 2022 do sbírky listin: Ing. Hrdý
d) Příprava projektu instalace kamerového systému: Ing. Hrdý, Dr. Kotačková

4. Správa
měsíční prohlídky objektu: výkazy o kontrole technického stavu

5. Finanční info
vizte přílohu č.1

6. Různé
a) Převedení prostředků z fondu oprav na účty s vyšším úročením
Na účtech SVJ je nyní hotovostní zůstatek cca 4 miliony Kč. Přeplatky jsou již téměř
všechny vyplaceny.
Návrh usnesení: Uložit 1.000.000 Kč na spořicí účet a 2.500.000 Kč na spořicí/vkladový
účet u ČS, a.s. na 6 měsíců.
Hlasování: všichni členové výboru hlasovali PRO usnesení, nikdo nebyl proti ani se
nezdržel hlasování.
b) Úprava pojistné smlouvy Allianz
Podle informace Allianz (tj. stávající pojišťovny) mají kalkulaci pojistné hodnoty na 1 byt
3+1 cca 3 miliony Kč. Měla by tedy stačit i současná smlouva, ale ceny stavebních prací
se zvýšily, takže určitá úprava by byla na místě. Allianz navrhuje zvýšení o cca 25 %,
tj. na 375 milionů Kč. Pojistná částka (tj. částka, na kterou si dům pojistíme) by se měla
nejvýše rovnat pojistné hodnotě, protože od pojišťovny stejně více než pojistnou
hodnotu nedostaneme. Pouze bychom zbytečně platili vyšší pojistné.
Připojištění máme sjednáno na 5 milionů včetně skla ve společných částech a
vandalismus.
Vzhledem k tomu, že na schůzi shromáždění byl schválen rozpočet se stávající částkou,
budeme pokračovat se stávající smlouvou a na začátku příštího roku výbor připraví
konkrétní nabídky a předloží je na příští schůzi shromáždění.
c) Oprava a zodolnění poškozených dveří do koláren ve vchodech 2487 a 2488
Vzhledem k opakovanému vloupání a poškození dveří zajistíme instalaci odolnějších
dveří a zárubní s vícebodovým zamykáním.
d) Spotřeba a cena tepla
V období leden-květen 2023: 1099 GJ (leden-květen 2021: 1341 GJ), tj. spotřeba v roce
2023 klesla na 82 %
Cena tepla v období leden-květen 2023: 1 375 899 Kč (leden-květen 2021: 667 927 Kč),
tj. cena se však i přes pokles spotřeby zvýšila více než dvakrát
Termín příští schůze: září 2023
Společenství Petržílkova 2486-2491
19-133529389/0800
01.02.2023 - 31.05.2023
Datum zaúčtování Příchozí částka Odchozí částka Zpráva pro mě
31.05.2023 -763,00 údržba
30.05.2023 -3 000,00 pronájem kinosálu
25.05.2023 -4 500,00 34203 daň srážková
25.05.2023 -2 000,00 331 - úklid II
22.05.2023 -8 500,00 správa
22.05.2023 -8 500,00 správa
22.05.2023 -8 500,00 správa
22.05.2023 -5 270,00 PRE
22.05.2023 -6 620,00 PRE
22.05.2023 -5 830,00 PRE
22.05.2023 -4 840,00 PRE
22.05.2023 -6 340,00 PRE
22.05.2023 -5 600,00 PRE
22.05.2023 -780,00 PRE
22.05.2023 -760,00 PRE
22.05.2023 -790,00 PRE
22.05.2023 -790,00 PRE
22.05.2023 -253 495,96 teplo duben
20.05.2023 -8 000,00 331 - úklid I
15.05.2023 -224,00 VODAFONE
15.05.2023 -3 400,00 331 - měsíční kontroly domu SVJ Petržílkova
12.05.2023 200 000,00 převod na účet správy
10.05.2023 -11 114,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -16 342,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -568,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -989,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -1 862,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -7 048,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -2 217,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -5 167,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -714,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -313,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -7 500,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -1 154,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -3 254,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -1 024,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -1 425,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -12 277,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -9 269,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -5 348,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -3 304,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -3 112,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -10 657,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -1 914,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -1 052,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
Příloha č. 1:
10.05.2023 -4 372,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -3 389,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -1 688,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -5 261,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -66,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -2 305,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -1 244,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -761,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -4 229,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -7 406,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -8 505,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -5 914,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -335,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -1 399,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -19 175,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -1 155,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -1 954,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -824,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -7 557,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -1 424,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -390,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -4 228,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -8 394,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -583,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -8 569,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -8 173,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -10 719,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -2 119,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
10.05.2023 -3 033,00 SVJ Petrzilkova preplatek 2021
09.05.2023 -30 000,00 správa - QII
09.05.2023 -33 215,16 výtahy - paušál QII
05.05.2023 -31 786,00 vodoměry
03.05.2023 -4 015,69 zahradnické práce duben
01.05.2023 400 000,00 převod na účet správy
26.04.2023 -5 100,00 správa - kontrola účetnictví
26.04.2023 -14 000,00 správa 1. pololetí
26.04.2023 -16 000,00 správa - 1. pololetí
25.04.2023 -4 500,00 34203 daň srážková
25.04.2023 -2 000,00 331 - úklid II
20.04.2023 -8 000,00 331 - úklid I
19.04.2023 -315 165,80 teplo březen
17.04.2023 200 000,00 převod na účet správy
17.04.2023 -139 040,00 PVK
17.04.2023 -86 590,00 PVK
15.04.2023 -3 400,00 331 - měsíční kontroly domu SVJ Petržílkova
14.04.2023 -8 500,00 správa 6
14.04.2023 -8 500,00 správa
14.04.2023 -8 500,00 správa
14.04.2023 -8 500,00 správa 2
13.04.2023 -220,00 VODAFONE
03.04.2023 -100,00 321 pojistné DPP
01.04.2023 400 000,00 převod na účet správy
30.03.2023 -2 990,40 oprava výtahu 2489
27.03.2023 -4 500,00 34203 daň srážková
25.03.2023 -2 000,00 331 - úklid II
23.03.2023 -5 000,00 zimní úklid - březen
23.03.2023 -8 500,00 správa
23.03.2023 -8 500,00 správa
20.03.2023 -275 378,80 teplo únor
20.03.2023 -8 000,00 331 - úklid I
18.03.2023 -3 974,00 údržba
15.03.2023 -3 400,00 331 - měsíční kontroly domu SVJ Petržílkova
14.03.2023 -213,00 VODAFONE
03.03.2023 300 000,00 převod na účet správy
03.03.2023 -30 000,00 správa Q1
02.03.2023 -276 243,96 výtahy - opravy závad po OP
01.03.2023 400 000,00 převod na účet správy
27.02.2023 -4 500,00 34203 daň srážková
25.02.2023 -2 000,00 331 - úklid II
21.02.2023 -345 006,05 teplo leden
20.02.2023 -10 000,00 zimní úklid - únor
20.02.2023 -8 500,00 správa 2
20.02.2023 -5 830,00 PRE
20.02.2023 -780,00 PRE
20.02.2023 -760,00 PRE
20.02.2023 -790,00 PRE
20.02.2023 -5 270,00 PRE
20.02.2023 -790,00 PRE
20.02.2023 -6 620,00 PRE
20.02.2023 -6 340,00 PRE
20.02.2023 -4 840,00 PRE
20.02.2023 -5 600,00 PRE
20.02.2023 -8 000,00 331 - úklid I
18.02.2023 400 000,00 převod na účet správy
17.02.2023 -422 722,75 výměna vodoměrů
17.02.2023 -5 291,55 oprava výtahu 2487
17.02.2023 -28 672,00 online sběr dat
15.02.2023 -3 400,00 331 - měsíční kontroly domu SVJ Petržílkova
14.02.2023 -209,00 VODAFONE
06.02.2023 -1,00 Poda
06.02.2023 -839,00 údržba 2488
02.02.2023 -1 030,00 údržba
01.02.2023 400 000,00 převod na účet správy