Výsledky ankety ohledně úprav v domě

Téma: Informace výboru
Vydáno dne 11. 03. 2024

(Vytištěno z www.petrzilkova.cz)


Vážení členové SVJ,
Předkládáme vám výsledky naší ankety. Celkem se ankety zúčastnilo 77 členů SVJ, tj. nadpoloviční většina.

Na základě výsledků připravíme k hlasování na výročním shromáždění konkrétní návrhy na výměnu podlahové krytiny a vymalování vstupů a společných chodeb. Pro návrh na rekonstrukci společných prostor se sice vyslovila nadpoloviční většina respondentů, ale těsně nadpoloviční většinu získal pouze návrh na nové schránky (k tomu viz níže a příloha č. 1).

K návrhu na nové osvětlení ještě upřesňujeme, že výměna by se týkala pouze původních svítidel, a to za LED svítidla spínaná pomocí pohybových čidel (viz příloha č. 2).

Kromě výše uvedených navrhovaných akcí jsme dostali řadu dalších návrhů a připomínek. K nim je třeba nejprve uvést, že SVJ zajišťuje údržbu a opravy pouze u společných částí budovy (viz příloha č. 1 s výňatkem z „prohlášení vlastníka“, kde jsou vymezeny společné části budovy na jedné straně a součásti a příslušenství bytových jednotek).

Pokud bychom se rozhodli, že SVJ má zajistit i opravu či údržbu součástí jednotek (např. schránky, sklípky, uzavírací ventily v bytech, lodžie - viz příloha č. 4), museli bychom buď získat souhlas všech členů SVJ, což není pravděpodobné, nebo údržbu provést na náklady příslušných vlastníků, pokud by se tak rozhodla nadpoloviční většina členů SVJ.

Z dalších návrhů, které byly uvedeny opakovaně, je třeba zmínit vlhkost ve sklepních prostorách (zejména vchody 2486 a 2489). K tomuto problému viz příloha č. 3, kde jsou uvedeny výňatky z odborného posudku, který nechal výbor již v minulosti vypracovat.

Často se také objevovaly připomínky k podhledům v jižních vstupech do domu (od parkoviště). Jižní vstupy do domu vedou do technického suterénu, hlavní vchody jsou na severní straně domu (zde také byly původně umístěny zvonky, schránky i čísla vchodů). Kryty (podhledy) hned za jižními vstupními dveřmi zakrývají hlavní plynové rozvody a horizontální rozvody ústředního vytápění. Tyto kryty byly instalovány na žádost stavebního úřadu jako podmínka pro kolaudaci. Navazující podhledy zakrývají rozvody vody a ústředního vytápění do jednotlivých vchodů. Zajistit "normální" světlou výšku u jižních vchodů proto není možné; výška je zde určena těmito rozvody.

Celou zprávu a přílohy ve formátu PDF naleznete zde