Společenství vlastníků jednotek Petržílkova 2486-2491
Společenství vlastníků jednotek Petržílkova 2486-2491

| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Odkazy |
  Vyhledáváníkulatý roh


  serviskulatý roh
Hlášení běžných závad
e - mailem:
Petrzilkova.Sprava@seznam.cz,

event. telefonicky
(pracovní dny 14 - 18 h.):
777 789 561

Hlášení havárie
havarijní služba asistence Allianz
tel.: 241 170 000
číslo naší smlouvy je 503 489 943
SVJ zajišťuje pouze opravy a údržbu společných prostor. Opravy a údržbu bytové jednotky si zajišťují příslušní vlastníci sami.

Závady výtahů
Dispečink KONE, a.s.
tel.: 844 115 115
Nahlášená porucha bude opravena nejpozději následující pracovní den. Vyproštění osob bude provedeno v nejkratší možné době. Vyproštění věcí (např. klíčů z výtah. šachty) si hradí objednávající sám. Objednávky expresních oprav musí schválit zástupce vchodu.
Uvedené kontakty platí pouze pro potřeby členů SVJ Petržílkova.
- Je nám líto, ale bohužel není v našich silách odpovídat na nejrůznější "poradenské" dotazy a provozovat právně - technickou poradnu pro širokou veřejnost. Prosíme tedy: nepište nám s podobnými dotazy... Děkujeme za pochopení!

- Neposílejte nám prosíme ani žádné reklamní nabídky. Zasíláním neyžádané reklamy porušujete § 2, odst. 1 písmeno e) zák. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy.“

  Aktuálněkulatý roh
* Informace výboru

  Základní dokumentykulatý roh
* Stanovy SVJ
* Domovní řád
* Prohlášení vlastníka
* Oznámení pro pronajímatele
* Pravidla pro výběrová řízení; Pravidla rozúčtování záloh; Ceník za pořízení kopií dokumentů

  Kontaktní mailkulatý roh
* Mail na výbor SVJ
Uvedený mail platí pouze pro potřeby členů SVJ Petržílkova. Neposílejte nám prosíme žádné reklamní nabídky. Zasíláním neyžádané reklamy porušujete § 2, odst. 1 písmeno e) zák. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy. Děkujeme.

* Identifikátor datové schránky: r56ibtk

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 19. 9. 2021
Vydáno dne 13. 10. 2021 (1156 přečtení)

konané formou elektronické konference ve dnech 19. - 25. 9. 2021

Program schůze ve formátu PDF


ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 19. 9. 2021
konané formou elektronické konference ve dnech 19. - 25. 9. 2021

PROGRAM:

1. Účast a schválení zápisu z minulé schůze

účastní se všichni členové výboru, zároveň uvedou případné připomínky k zápisu z minulé
schůze- bez připomínek


2. Kontrola úkolů

a) Průběžně upomínat dlužníky – trvale; dr. Kotačková podá informaci – celkově jsou zálohy
předplaceny, 4 členům SVJ byly zaslány upomínky na dlužné částky
b) Oprava sítí proti holubům: Ing. Hrdý – splněno
c) Oprava rezavých míst na střeše: p. Hůzl, Ing. Hrdý – splněno
d) Revize plynového zařízení (červen 2021): Ing. Hrdý – splněno
e) Příprava výroční schůze 2021: členové výboru – splněno
f) Předpisy záloh na 2021/2022: Dr. Kotačková – zpracování; Ing. Hrdý – tisk; všichni
zástupci – distribuce – splněno
g) Potvrzení o splácení úvěru: pí. Martinková zajistit do konce května a Ing. Hrdý doručit
ČMZRB do 5. června – splněno
h) Revize požárního odvětrání: Ing. Hrdý – objednáno na poslední týden září
i) Seč trávy, řez keřů: dr. Kotačková – splněno
j) Uložit účetní závěrku 2020 do sbírky listin: Ing. Hrdý – splněno
k) Provedení změny výboru v rejstříku SVJ: Ing. Hrdý – splněno
l) Kontrola střechy: Mgr. Mucha – splněno


3. Nové úkoly

a) Podzimní kontrola střechy: Mgr. Mucha
b) Zajištění zimního úklidu od listopadu do března: Dr. Kotačková, p. Nátr

4. Správa

- měsíční prohlídky objektu: viz výkazy o kontrole technického stavu


5. Finanční info (viz přílohu)

Stav na bankovních účtech k 31.8.2021: 4 026 047,20 Kč
Pohledávky k 31.8.2021: dluh na zálohách 15 632,00 Kč (dlužná část nebo max. 1 měsíční
záloha), celkově však předplaceno o 148 662 Kč
Přehled nákladů hrazených od 1.5.2021 do 31.8.2021: vizte přílohu č. 1


6. Různé

 V červnu proběhla pravidelná (provádí se každé 3 roky) provozní revize plynového
zařízení ve společných prostorech i v bytech včetně kontroly spotřebičů. Zjištěné závady
v bytech byly vyřešeny ve spolupráci s vlastníky. Nezpřístupněné byty budou
zkontrolovány vlastníky.

 Úřad městské části Praha 13 požádal výbor SVJ o spolupráci při řešení déle trvajícího
sousedského sporu, který se týká nepřiměřeného hluku a údajných stavebních úprav
bytu. Společenství vlastníků jednotek jako právnická osoba není vlastníkem domu, a
proto nemůže podobné spory řešit, neboť k tomu nemá žádné nástroje. Výbor SVJ ani
nemůže posoudit, zda údajný hluk, který vniká do bytu jiného vlastníka, je v míře
nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezuje obvyklé užívání bytu. Toto tvrzení
by stěžovatel měl být schopen prokázat a jedinou institucí, která v tomto případě může
spor řešit, je soud. Výbor SVJ pouze může apelovat, aby se každý člen našeho SVJ choval
k ostatním ohleduplně a zachovával obecná pravidla slušného soužití. Všechny možnosti,
které jako výbor společenství vlastníků máme, jsme tedy již vyčerpali.

 Vzhledem ke špatnému stavu byla provedena celková výměna sítě proti ptactvu
na stříšce nad lodžiemi, a navíc byly na hranu nainstalovány hroty.

 V rámci revize požárního odvětrání (vchody 2486-2490) bude provedena výměna baterií,
kterým končí životnost.

Termín příští schůze: listopad 2021Příloha č. 1 – Finanční info:


Společenství Petržílkova 2486-2491
19-133529389/0800
Společenství Petržílkova 2486-2491
01.05.2021 - 31.08.2021
Datum zaúčtování
Příchozí
částka
Odchozí
částka Zpráva pro mě
26.08.2021 -2 282,00 SGE - výměna uražených ITN
25.08.2021 -2 000,00 SVJ - úklid domu II
25.08.2021 -3 000,00 SVJ - daň srážková
20.08.2021 -8 000,00 SVJ - úklid domu I
16.08.2021 -68 416,08 teplo červenec
16.08.2021 -1 300,00 daň srážková
15.08.2021 -3 187,50 SVJ - údržba ele
14.08.2021 -8 500,00 správa 1
14.08.2021 -8 500,00 správa 2
14.08.2021 -2 486,00 údržba - světla 2491
12.08.2021 -202,00 telefon SVJ
09.08.2021 -6 308,00 převod zálohy na hlavní účet
05.08.2021 6 308,00 záloha chybně zaslaná na účet správy
03.08.2021 -20 558,50 zahradnické práce
03.08.2021 -3 225,00 údržba
01.08.2021 300 000,00 převod na účet správy
30.07.2021 -51 757,00 pojištění domu
28.07.2021 -1 860,00 přeplatek 2020 po zápočtu dlužných záloh 2021
28.07.2021 -238,00 přeplatek 2020 po zápočtu dlužných záloh 2021
28.07.2021 -966,00 přeplatek 2020 po zápočtu dlužných záloh 2021
28.07.2021 -1 292,00 přeplatek 2020 po zápočtu dlužných záloh 2021
28.07.2021 -2 107,00 přeplatek 2020 po zápočtu dlužných záloh 2021
26.07.2021 -3 000,00 SVJ - daň srážková
25.07.2021 -2 000,00 SVJ - úklid domu II
24.07.2021 -15 100,00 revize plyn
20.07.2021 -8 000,00 SVJ - úklid domu I
16.07.2021 -78 872,84 teplo - červen
16.07.2021 -27 866,03 výtahy paušál - QIII
16.07.2021 -8 500,00 správa 2
16.07.2021 -8 500,00 správa 10
16.07.2021 -10 000,00 správa 7
16.07.2021 -2 500,00 daň srážková
15.07.2021 -77 540,00 PVK - záloha
15.07.2021 -126 320,00 PVK - záloha
15.07.2021 -3 187,50 SVJ - údržba ele
14.07.2021 -215,00 telefon SVJ
02.07.2021 -8 421,90 zahradnické práce červen
01.07.2021 -100,00 SVJ - pojistné DPP
01.07.2021 300 000,00 převod na účet správy
25.06.2021 -2 790,08 oprava výtahu 2486
25.06.2021 -2 000,00 SVJ - úklid domu II
25.06.2021 -3 000,00 SVJ - daň srážková
22.06.2021 -102 822,21 teplo - květen
21.06.2021 -3 210,00 PRE - záloha
21.06.2021 -2 950,00 PRE - záloha
21.06.2021 -3 450,00 PRE - záloha
21.06.2021 -470,00 PRE - záloha
21.06.2021 -3 350,00 PRE - záloha
21.06.2021 -460,00 PRE - záloha
21.06.2021 -3 030,00 PRE - záloha
21.06.2021 -440,00 PRE - záloha
21.06.2021 -440,00 PRE - záloha
21.06.2021 -3 190,00 PRE - záloha
20.06.2021 -8 000,00 SVJ - úklid domu I
15.06.2021 -69 084,00 MHMP - odpad
15.06.2021 -8 500,00 správa 2
15.06.2021 -3 187,50 SVJ - údržba Šalda
14.06.2021 -202,00 telefon SVJ
07.06.2021 -2 480,00 údržba 2486, 2490
07.06.2021 -1 500,00 dezinfekce - doplatek za květen
06.06.2021 -1 534,00 refundace - zámek 2486
04.06.2021 -30 000,00 správa - QII
04.06.2021 -8 500,00 správa 6
04.06.2021 -1 000,00 daň srážková
04.06.2021 -8 500,00 správa 1
01.06.2021 -1 766,90 zahradnické práce
01.06.2021 300 000,00 převod na účet správy
25.05.2021 -3 000,00 SVJ - daň srážková
25.05.2021 -2 000,00 SVJ - úklid domu II
20.05.2021 -345,00 refundace - odvoz odpadu
20.05.2021 -8 000,00 SVJ - úklid domu I
17.05.2021 -119 350,65 teplo - duben
15.05.2021 -3 187,50 SVJ - údržba Šalda
14.05.2021 -106,00 refundace poštovné
14.05.2021 -4 000,00 dezinfekce - duben
14.05.2021 -1 700,00 seč trávy - 1x
14.05.2021 -8 500,00 drobná údržba
14.05.2021 -230,00 refundace - čipy
13.05.2021 -203,00 telefon SVJ
01.05.2021 300 000,00 převod na účet správy


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek )JDI na hlavní stránku

Tento web je médiem (výboru) Společenství vlastníků jednotek Petržílkova 2486-2491
Umístění webu nám na svůj server poskytla firma: NETservis s.r.o.
webdesign, webhosting, prezentace, www stránky, design, flash, internet - kompletní služby

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému v PHP
Instalaci a konfiguraci redakčního systému provedl: Robert Krejčí
Správcem a tvůrcem webu petrzilkova.cz je mucha@centrum.cz

NAVRCHOLU.cz