Společenství vlastníků jednotek Petržílkova 2486-2491
Společenství vlastníků jednotek Petržílkova 2486-2491

| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Odkazy |
  Vyhledáváníkulatý roh


  serviskulatý roh
Hlášení běžných závad
e - mailem:
Petrzilkova.Sprava@seznam.cz,

event. telefonicky
(pracovní dny 14 - 18 h.):
777 789 561

Hlášení havárie
havarijní služba asistence Allianz
tel.: 241 170 000
číslo naší smlouvy je 503 489 943
SVJ zajišťuje pouze opravy a údržbu společných prostor. Opravy a údržbu bytové jednotky si zajišťují příslušní vlastníci sami.

Závady výtahů
Dispečink KONE, a.s.
tel.: 844 115 115
Nahlášená porucha bude opravena nejpozději následující pracovní den. Vyproštění osob bude provedeno v nejkratší možné době. Vyproštění věcí (např. klíčů z výtah. šachty) si hradí objednávající sám. Objednávky expresních oprav musí schválit zástupce vchodu.
Uvedené kontakty platí pouze pro potřeby členů SVJ Petržílkova.
- Je nám líto, ale bohužel není v našich silách odpovídat na nejrůznější "poradenské" dotazy a provozovat právně - technickou poradnu pro širokou veřejnost. Prosíme tedy: nepište nám s podobnými dotazy... Děkujeme za pochopení!

- Neposílejte nám prosíme ani žádné reklamní nabídky. Zasíláním neyžádané reklamy porušujete § 2, odst. 1 písmeno e) zák. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy.“

  Aktuálněkulatý roh
* Informace výboru

  Základní dokumentykulatý roh
* Stanovy SVJ
* Domovní řád
* Prohlášení vlastníka
* Oznámení pro pronajímatele
* Pravidla pro výběrová řízení; Pravidla rozúčtování záloh; Ceník za pořízení kopií dokumentů

  Kontaktní mailkulatý roh
* Mail na výbor SVJ
Uvedený mail platí pouze pro potřeby členů SVJ Petržílkova. Neposílejte nám prosíme žádné reklamní nabídky. Zasíláním neyžádané reklamy porušujete § 2, odst. 1 písmeno e) zák. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy. Děkujeme.

* Identifikátor datové schránky: r56ibtk

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 24. 1. 2024
Vydáno dne 13. 02. 2024 (627 přečtení)

konané v kanceláři SVJ a následně formou elektronické konference ve dnech 24. 1. – 1. 2. 2024

Dne 24. 1. 2024 se od 18.00 hod. konala úvodní část schůze výboru v kanceláři SVJ.

Přítomni:
Za výbor
p. Hrdý
pí. Kotačková
p. Mucha
pí. Martinková
p. Alazani

Hosté
pí. Nátrová
pí. Doležalová


PROGRAM:

1. Účast a schválení zápisu z minulé schůze
Bez připomínek

2. Kontrola úkolů
a) Průběžně upomínat dlužníky – trvale; Dr. Kotačková podala informaci:
Zálohy celkově předplaceny ve výši 17582,00 Kč. Tři byty dluží po jedné měsíční záloze.
Upomínky budou zaslány v souladu se stanovami, pokud dluh nebude uhrazen do konce příštího
měsíce.
b) Odečty měřidel – příprava a provedení: Dr. Kotačková, Ing. Hrdý - probíhá
c) Příprava vyúčtování 2023: Dr. Kotačková, Ing. Hrdý - probíhá
d) Distribuce vyúčtování 2023: zástupci vchodů
e) Zajištění zimního úklidu od listopadu do března: Mgr. Mucha - probíhá
f) Potvrzení ke srážkovým daním, daňová přiznání: Ing. Nátrová
g) Kontrola účetnictví: pí. Doležalová
h) Výkazy pro zdravotní pojišťovny: Dr. Kotačková - splněno
i) Zajištění revize požárního zařízení a preventivní požární prohlídky: ing. Hrdý – splněno (provedení
25. 1. 2024)
j) Kontrola průchodnosti únikových cest, upozornění vlastníků na nutnost odstranění překážek: všichni
zástupci vchodů

3. Nové úkoly

a) Jarní kontrola střechy: Mgr. Mucha

b) Aktualizace počtu osob užívajících jednotlivé byty pro účely rozúčtování – všichni zástupci
(nejpozději do 15.2.)

Pravidla pro rozúčtování nákladů (viz stanovy)
V případě použití kritéria počtu osob v bytech se používá zjištěný počet osob, které danou
bytovou jednotku skutečně užívají. Pro zjištění reálného stavu zástupce vchodu jednou ročně
aktualizuje počet osob v jednotlivých bytech. Vlastnicí zajistí potřebnou součinnost. Nebude-li
tato součinnost poskytnuta nebo vlastník neposkytne pravdivé údaje, bude pro potřebu
rozúčtování nákladů uvažováno, že byt obývá 8 osob. O tom, zda je údaj poskytnutý vlastníkem
jednotky pravdivý, rozhoduje zástupce vchodu podle jemu známých skutečností. Protože je
nutné vycházet ze spoluvlastnických podílů, bude pro byty 3+1 použit minimální počet osob 2 a
pro byty 2+kk minimální počet osob 1. Tyto počty budou použity i v případě, že byt není používán
celoročně nebo není obýván vůbec, neboť příslušné služby je třeba smluvně zajistit a hradit i
pro tyto byty.

c) Příprava výroční schůze 2024:
• Objednat sál na výroční schůzi shromáždění: dr. Alazani
• Distribuce pozvánek: zástupci vchodů
• Program, body k jednání, podklady k zápisu: Dr. Kotačková
• Revize + plánovaná údržba a opravy 2024/2025: Ing. Hrdý, Dr. Kotačková
• Hlasování, technické zajištění: Ing. Hrdý
• Zápis: pí. Martinková

4. Správa
• měsíční prohlídky objektu: vizte výkazy o kontrole technického stavu
• 11. 1. 2024 proběhla výměna poškozené podlahy kabiny výtahu 2486
• 18. 1. 2024 oprava zámku jižních vchodových dveří 2489
• 17. 1. 2024 diagnostikována závada na řídící jednotce požárního odvětrání ve 2488, oprava
• proběhla 25. 1. 2024
• 19. 1. 2024 oprava a seřízení dveří výtahu 2488. Popisovaná závada však zjištěna nebyla (viz
• příloha). Po dalším testování je na začátek února s KONE domluvena kontrola a oprava
• specialistou.
• 24. 1. 2024 proběhla kontrola systému vytápění podle vyhl. č. 38/2022 Sb.
• 31. 1. 2004 provedeno měření a ladění zesilovače STA

5. Finanční info (viz příloha č. 1)
Stav na bankovních účtech k 5 117 718,29 Kč.
Pohledávky za členy SVJ (dlužné zálohy): 18.809,00 Kč.
V únoru nám dodavatel tepla vrátil přeplatek za dodávky v roce 2023 ve výši cca půl milionu (v průměru
5.000,00 Kč na byt podle individuální spotřeby).

6. Různé
Reakce na dopis vlastníků bytů vchodu 2488 viz příloha č. 2

Pojistná smlouva

Zástupce 2488 nabídl pomoc se sjednáním nové pojistné smlouvy a upozornil na odpovědnost
výboru v případě vzniku škody. Výbor tuto nabídku vítá a k poptávce u pojišťoven navrhuje:
1. Neuvádět pojistnou hodnotu, ať si každá z oslovených pojišťoven navrhne sama; do zadání
uveďte, že naše SVJ má celkem 106 bytů (99 bytů 3+1 a 7 bytů 1+1) a žádné nebytové prostory;
zastavěnou plochu si můžou zjistit sami z KN
2. Zvážit, zda do pojištění zahrnout i okna v bytech, i když nejsou společnou částí domu.
Eventuálně by mohly pojišťovny uvést alternativy - cenu s okny a cenu bez nich.
3. Co se týká ručení výboru za škodu, tak to platí pro škodu způsobenou či zaviněnou, nikoli
pro případnou škodu z důvodu možného podpojištění u pojistné smlouvy, která byla schválena
shromážděním SVJ. Ale i nová pojistná smlouva by samozřejmě měla zahrnovat pojištění
odpovědnosti výboru alespoň ve stejném rozsahu jako stávající.
4. Nová pojistná smlouva by měla obsahovat ustanovení, že pojišťovna má povinnost vyplatit
pojistné plnění až do výše pojistné částky, bez ohledu na eventuální podpojištění. To je ostatně
obsahem i navrhované změny § 2854 obč. zákoníku. V současné smlouvě máme právě tyto
pojistné částky u jednotlivých škod stanoveny.

Revize požárního zařízení a preventivní požární prohlídka
Žádáme vlastníky, kteří mají uložené předměty (kočárky, botníky, jízdní kola, odpad apod.)
na chodbách, aby tyto překážky odstranili. Komunikační prostory (chodby, schodiště), které jsou
součástí únikových cest, musí být udržovány trvale volně průchodné tak, aby nebyly omezeny
záchranné práce nebo evakuace.

Dr. Kotačková navrhla zvýšit odměnu panu Šaldovi o 15 %, (tedy z 4.000,00 Kč/měsíc
na 4.600,00 Kč). – odsouhlaseno výborem

Bude vyhlášeno zjednodušené výběrové řízení na nového dodavatele úklidových služeb.
Specifikaci připravujeme, bude zveřejněna na webu SVJ. Výběr proběhne v květnu podle
rozhodnutí shromáždění SVJ.

Termín příští schůze: březen 2024

Přílohy v PDG:

- Schůze výboru 2024_01_24_zapis_final.pdf
- 2024_01_24_Priloha_1_financni_info.pdf
- 2024_01_24_Priloha_2_stiznost_2488_odpoved.pdf
- 2024-01 Schuze vyboru - prezencni cast( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek )JDI na hlavní stránku

Tento web je médiem (výboru) Společenství vlastníků jednotek Petržílkova 2486-2491
Umístění webu nám na svůj server poskytla firma: NETservis s.r.o.
webdesign, webhosting, prezentace, www stránky, design, flash, internet - kompletní služby

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému v PHP
Instalaci a konfiguraci redakčního systému provedl: Robert Krejčí
Správcem a tvůrcem webu petrzilkova.cz je mucha@centrum.cz

NAVRCHOLU.cz