Společenství vlastníků jednotek Petržílkova 2486-2491
Společenství vlastníků jednotek Petržílkova 2486-2491

| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Odkazy |
  Vyhledáváníkulatý roh


  serviskulatý roh
Hlášení běžných závad
e - mailem:
Petrzilkova.Sprava@seznam.cz,

event. telefonicky
(pracovní dny 14 - 18 h.):
777 789 561

Hlášení havárie
havarijní služba asistence Allianz
tel.: 241 170 000
číslo naší smlouvy je 503 489 943
SVJ zajišťuje pouze opravy a údržbu společných prostor. Opravy a údržbu bytové jednotky si zajišťují příslušní vlastníci sami.

Závady výtahů
Dispečink KONE, a.s.
tel.: 844 115 115
Nahlášená porucha bude opravena nejpozději následující pracovní den. Vyproštění osob bude provedeno v nejkratší možné době. Vyproštění věcí (např. klíčů z výtah. šachty) si hradí objednávající sám. Objednávky expresních oprav musí schválit zástupce vchodu.
Uvedené kontakty platí pouze pro potřeby členů SVJ Petržílkova.
- Je nám líto, ale bohužel není v našich silách odpovídat na nejrůznější "poradenské" dotazy a provozovat právně - technickou poradnu pro širokou veřejnost. Prosíme tedy: nepište nám s podobnými dotazy... Děkujeme za pochopení!

- Neposílejte nám prosíme ani žádné reklamní nabídky. Zasíláním neyžádané reklamy porušujete § 2, odst. 1 písmeno e) zák. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy.“

  Aktuálněkulatý roh
* Informace výboru

  Základní dokumentykulatý roh
* Stanovy SVJ
* Domovní řád
* Prohlášení vlastníka
* Oznámení pro pronajímatele
* Pravidla pro výběrová řízení; Pravidla rozúčtování záloh; Ceník za pořízení kopií dokumentů

  Kontaktní mailkulatý roh
* Mail na výbor SVJ
Uvedený mail platí pouze pro potřeby členů SVJ Petržílkova. Neposílejte nám prosíme žádné reklamní nabídky. Zasíláním neyžádané reklamy porušujete § 2, odst. 1 písmeno e) zák. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy. Děkujeme.

* Identifikátor datové schránky: r56ibtk

POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI – BYTOVÉHO DOMU - otázky a odpovědi
Vydáno dne 14. 05. 2024 (632 přečtení)

Požadovaný rozsah pojištění:
Základní pojištění:
Požár
voda z vodovodních zařízení
vichřice, krupobití
povodeň, záplava
ostatní nebezpečí


Odpovědnost za škodu
škody způsobené výkonem vlastnických práv k nemovitosti

Rozšířené pojištění odpovědnosti:
škody způsobené činností související s výkonem funkce člena statutárního orgánu SVJ při správě pojištěného bytového domu, vlastníkům bytových a nebytových jednotek, kteří jsou členy pojištěného SVJ, nároky z ochrany osobnosti, regresní náhrady pojišťoven, náhrady vyplacené nemocenské


***

Vysvětlit modelové příklady (aby byl zřejmý rozdíl mezi pojištěním nemovitosti, které je předmětem této poptávky, a individuálním pojištěním domácnosti, případně individuálním pojištěním jednotlivých bytů):


1. Prasknou stoupačky (= společná část domu) a dojde k vytopení několika bytů. Uhradí pojišťovna z pojistky SVJ celou škodu, tj. na společných částech domu (stoupačky), na stavebních částech bytů (vybourání, zednické práce, obklady, výmalba, WC mísa, vana apod.)

Ano, hradí se škoda na společných částech domu a na stavebních částech bytů (příslušenstvím vodovodního zařízení se rozumí zejména klimatizační jednotky, solární panely, kotle, zařizovací předměty (WC mísy, umyvadla, vany, sprchové kouty, dřezy, apod. ) a vodovodní baterie


i na vybavení domácností?

Ano, škoda na vybavení domácnosti se hradí z odpovědnosti bytového domu, kdy bude pojistné plnění pokráceno o 1/x podílníka, do limitu na odpovědnost bytového domu (u pojištění odpovědnosti je škoda vždy hrazena v časové ceně). Pokud by měl vlastník pojištěnou svou domácnost a uplatňoval by pojistné plnění z daného rizika ze své smlouvy, Allianz vždy hradí v nových cenách.


Do jakého limitu (živel, odpovědnost)?

Vodovodní škoda – z rizika vodovodní škoda, do limitu rizika vodovodní škoda
Odpovědnost – limit je pojistná částka na odpovědnost.2. Vznikne požár ve společných částech domu (technická závada), který se rozšíří i do bytů. Vznikne škoda v důsledku požáru a následného zásahu hasičů. Uhradí pojišťovna z pojistky SVJ celou škodu, tj. na společných částech domu (chodby - štuky, výmalba, podlahová krytina, výtah) i na stavebních částech bytů (štuky, výmalba, obklady, radiátory vestavěné skříně a spotřebiče)

Hradí se škoda na společných částech domu a stavebních součástech z rizika požár


a movitých věcech v bytech (nábytek, koberce, vybavení domácnosti apod.)?

Poškození movitých věcí v domácnostech je hrazeno z odpovědnosti bytového domu, opět bude pojistné plnění kráceno o 1/X podílníka.


Do jakého limitu (živel, odpovědnost)?

Požár - limitem je pojistná částka na bytový dům

Odpovědnost – limit je pojistná částka na odpovědnost.3. Vznikne požár v jednom z bytů (technická závada, nedbalost), který se rozšíří i do
společných prostor a sousedních bytů. Vznikne škoda v důsledku požáru a následného zásahu hasičů. Uhradí pojišťovna z pojistky SVJ celou škodu, tj. na společných částech domu (chodby, výtah) i na stavebních částech bytů (štuky, výmalba, obklady, radiátory vestavěné skříně a spotřebiče)

Hradí se škoda na společných částech domu a stavebních součástech z rizika
požár.


a movitých věcech v bytech (nábytek, koberce, vybavení domácnosti apod.)?

Poškození movitých věcí v domácnostech je hrazeno z odpovědnosti bytového
domu, opět bude pojistné plnění kráceno o 1/X podílníka.


Do jakého limitu?

Požár - limitem je pojistná částka na bytový dům

Odpovědnost – limit je pojistná částka na odpovědnost.


Bude pojišťovna vymáhat škodu po škůdci (tj. vlastníkovi bytu, v němž požár vznikl), i když je současně pojištěným?

Záleží na konkrétní situaci, regres po viníkovi je možný, pokud bude prokázáno
Zavinění


Jaké pojistné krytí by SVJ a jeho členové měli mít?

Minimálně 10 mio, doporučujeme vyšší částku, ideálně 50 mio.

Odpovědnost statutárního orgánu SVJ – v ceně 1mio, doporučujeme 3 mio.


Jak je to v případě pronajatých bytů? Vztahuje se pojistné krytí z odpovědnosti i na nájemce (např. požár způsobí nájemce člena SVJ)?

Tady záleží, kdo za tu škodu odpovídá, pokud nájemce, pak by měl mít sjednanou odpovědnost na pronajaté nemovitosti. V rámci odpovědnosti SVJ je odpovědný vlastník.

Pojistné krytí z odpovědnosti se nevztahuje na nájemce, v tomto případě by škoda na majetku byla hrazena z rizika požáru - škoda na společných částech domu a stavebních součástech a pojišťovna by mohla uplatnit regres po viníkovi.

Výše uvedené ve formátu PDF


( Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek )JDI na hlavní stránku

Tento web je médiem (výboru) Společenství vlastníků jednotek Petržílkova 2486-2491
Umístění webu nám na svůj server poskytla firma: NETservis s.r.o.
webdesign, webhosting, prezentace, www stránky, design, flash, internet - kompletní služby

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému v PHP
Instalaci a konfiguraci redakčního systému provedl: Robert Krejčí
Správcem a tvůrcem webu petrzilkova.cz je mucha@centrum.cz

NAVRCHOLU.cz