ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PETRŽÍLKOVA 2486-2491 konané 19. května 2022

Téma: Informace výboru
Vydáno dne 27. 05. 2022

(Vytištěno z www.petrzilkova.cz)
Program schůze shromáždění Společenství Petržílkova 2486-2491:
1. Zahájení, zjištění usnášeníschopnosti
2. Zpráva o činnosti výboru Společenství Petržílkova 2486-2491
3. Zpráva o vyúčtování za rok 2021
4. Finanční plán (rozpočet) na období červenec 2022 až červen 2023
5. Plán oprav a údržby na období červenec 2022 až červen 2023
6. Různé

Zápis z jednání schůze shromáždění je rozdělen do částí s následujícím obsahem:
1. Zápis – část A: obsahuje jednotlivé body programu, záznam prezence a jednotlivá
usnesení společně s výsledky hlasování. Dále obsahuje diskusní příspěvky členů SVJ.
2. Zápis – část B: obsahuje podrobné informace k jednotlivým bodům programu
přednesené výborem
3. Zápis – část C – Přílohy: obsahuje jednotlivé přílohy k příslušným bodům programu
Příloha č. 1 - Výroční zpráva o činnosti výboru
Příloha č. 2 - Zpráva o kontrole účetnictví
Příloha č. 3 - Účetní závěrka
Příloha č. 4 - Podrobný výpis účtu č. 315 55
Příloha č. 5 - Podrobný výpis účtu č. 315 77
Příloha č. 6 - Vytápění
Příloha č. 7 - Potvrzení o splácení úvěru SVJ vystavené bankou
Příloha č. 8 - Zůstatky na bankovních účtech SVJ k 30.4.2022 (kopie bank. výpisů)

Zápis (ve formátu PDF, zazipováno - ke stažení): zapis_schuze_shromazdeni_2022.zip